1 » Rejestracja2

Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...

Kontakt

  • Green Star Cezary Kulesza
    ul. Zawady 73A, 15-697 Białystok
    NIP: 722-00-04-392
  • E-mail:greenstar@post.pl
  • Telefon85 653 44 37

Rejestracja

Wypełnij dokładnie poniższy formularz rejestracyjny

Dane użytkownika

Imię:

Nazwisko:

osoba fizyczna firma

Ulica i numer domu / lokalu:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Kraj:

Województwo:

Numer telefonu:

Dane do logowania

Adres email:

Hasło:

Powtórz hasło:

Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GREEN STAR Cezary Kulesza ul. Zawady 73 A, 15 – 697 Białystok.
2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod.greenstar@greenstar.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu zlecenia i realizacji zamówienia w sklepie internetowym - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą operatorzy pocztowi, przewoźnicy, kurierzy, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), kancelarie prawne.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji zamówienia oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej przez okres wynikający z art. 70 § 1 w zw. z art. 86 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 800), tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku od ostatniego zakupu.
6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora– przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
e) do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową przyjęcia i realizacji zamówienia.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej - na adres e-mail, podany w powyższym formularzu kontaktowym, newsletterów w ramach subskrypcji, pochodzących od GREEN STAR Cezary Kulesza ul. Zawady 73 A, 15 – 697 Białystok.
POUCZENIE
Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym czasie i w dowolnej formie.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego warunki
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji konta w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówień.
 
Klauzula informacyjna - marketing, newsletter
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest GREEN STAR Cezary Kulesza ul. Zawady 73 A, 15 – 697 Białystok.
1a) od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu: iod.greenstar@greenstar.pl.
2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) nawiązania kontaktu (w tym prowadzenie wewnętrznego rejestru kontaktowego służącego umożliwieniu kontaktu Administratora z osobami przekazującymi zapytania drogą elektroniczną) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b) analitycznych [to znaczy: ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy podaży i popytu rynku wydawniczego płyt CD] będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) oferowania Ci, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych produktów i usług,
d) przedstawienia Ci, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), informacji handlowych dotyczących naszych produktów i usług.

3) Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów ewentualnie partnerzy współtworzący ofertę marketingową oraz handlową.

4) Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat do celów określonych w pkt. 2 lit. a, b, lub do momentu odwołania zgód, o których mowa w pkt. 2 lit. c, d.

5) masz prawo do żądania od administratora:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
e) do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo:
a) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach opisanych powyżej w pkt. 2 lit. a i b. Zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
b) W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, o którym mowa w pkt. 2 lit. c i d. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu,
c) do cofnięcia zgody, o której w pkt. 2 lit. c i d, w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-c) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu, przygotowania oferty marketingowej, oferty handlowej oraz niemożliwością uczestnictwa przez Ciebie w subskrypcji newslettera.


 
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl